Hundehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-3

Fredningsnr.
270730

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sandfeldgårde og Sandfeldbjerggård. "Hundehøj", 3 x 30 m. Midt på højen afgravet til fladt plateau rundt om høj- toppen; siderne ujævne og beplantet med gran og fyr. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Hundehøj". 2.5 x 16 M. Paa den affladede Top anbragt en Flagstang; 3 M. fra denne en Rundgang, 3 M. bred. Indenfor Gangen lynggroet, udenfor samme beplantet. I Aktieplantage. Bevoksning: 1990: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Hundehøj", 3 x 30 m. Midt på højen afgravet til fladt plateau rundt om højtoppen. Siderne ujævne og beplantet med gran og fyr. I plantage.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hundehøj". Afgravet til fladt plateau ca. 2 m bredt, rundt om højtop, tilgroet. Ujævne, tilgroede sider bevokset med mos, lyng, revling, fyr- og løvkrat samt et lille grantræ. I plantage (ca.15 år gamle graner). Granplantage 2 m fra højfod i øst og syd og 7 m fra højfod i vest. Plantage markeret på M.B. og 4 cm-kort. Bevoksning: 1990: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høj, 3 x 22 m. Deformeret top.

Litteraturhenvisninger  (0)