Kathøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-5

Fredningsnr.
270744

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
"Kathøj", 2,3 x 20 m. Fra S fører en sneglegang op til midt på højen; på toppen en granitpæl til flagstang og et par buske. På S-siden stensætning af ny dato, en art haveanlæg. Græsgroet i lille plantning. NMI: (Ingen flagstang nu).
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Kathøj". 2.3 x 16 M. I Toppen en Nedgravning, 3.5 M. i Tværmaal, 0.9 M. dyb, tilgroet. For mange Aar siden udgravet; fundet Sten, Ben og Bronze. Lynggroet. Ved Foden mod N. og Ø. et Læbælte. Bevoksning: 1990: Græs

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Kathøj", 2,3 x 20 m. Fra syd fører en sneglegang op til midt på højen. På toppen em granitpæl til flagstang (ingen flagstang nu) og et par buske. På sydsiden stensætning af ny dato, en art havenanlæg. Græsgroet i lille plantning.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kathøj"; fra S fører en stensat trappe op til højtop; sneglegang rundt om højfod, næsten til højtop; på S-siden er højfoden stensat; på top granitpæl til flagstang, flagstang fjernet; ca. 1 m. fra højfod en allé mod syd; 8 m. fra NØ-fod en dyb grusgrav (ej på m.b., afmærket på 4 cm.-kort), tilgroet; græsgroet i beplantning; frugtplantage ca. 27 m. SV for højfod, i forbindelse med have. Bevoksning: 1990: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høj, 2-3 x 22 m. Plyndret.

Litteraturhenvisninger  (0)