Store Stendalshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-6

Fredningsnr.
270748

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/9 1899, husm. Christen Søby Nielsen. "Store Stendalshøj", 4,7 x 35 m. Ved den sydlige top og nær østre fod er gra- vet vagtposthuller af tyskerne i 1943 eller 1944. Den gamle nedgravning S for toppen er lavet i 1864. Lynggroet med lidt selvgroet fyr i hedestykke. Matr.nr. 4a: Høj i skel til matr.nr. 13s, Ure.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Store Stendalshøj". 4.7 x 28 Meter (15' x 90'). Syd for Toppen en Nedgravning, 4 M. i Tværmaal, 1.2 M. dyb med en 2 M. bred Udgang mod SØ. Hullet tilplantet; men Plateau skulle optages inden Udgangen af Aaret 1899. I Højsiden 3 mindre Huller. Lynggroet i Hede. En "Sten med Figurer" omtales i Indberetning til Museet af 28/10 79 som funden i Højen. En Sten, som mentes at være denne, forevistes; det var et moderne falsum. Højen fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Store Stendalshøj", 4,7 x 35 m. Ved den sydlige top og nær østre fod er gravet vagtposthuller af Tyskerne i 1943 eller 1944. Den Gamle nedgravning syd for toppen er lavet 1864. Lynggroet med lidt selvgroet fyr i hedestykke. FM 25/9 1899.

1954 Museal restaurering
Journal nr.: 100/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Store Stendalhøj"; ved sydlig top og østfoden 2 huller, tilgroet; top afgravet i syd, tilgroet; bevokset med græs, revling, blåbær, løvkrat, fyrretræ og egetræer, i hedestykke i kant af gammel plantage; gammelt bilvrag (bør påtales), ca. 15 m. NV for højfod; afmærket "bane" (afmærket med hvide plader med bogstaver - se skitse - skydebane ?) på tilgroet ager ca. 30 m. SSV for højfod (ikke særlig skæmmende); opfyldt grusgrav ca. 50 m. SSØ for højfod. Bevoksning: 1990: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Stor fin høj i krat bag motorcrossbane.

Litteraturhenvisninger  (0)