Sandfeldgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-7

Fredningsnr.
270749

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/9 1899, husm. Christen Søby Nielsen Høj, 1,2 x 14 m. Velbevaret, men Ø op til fod noget omgravet på det højen om- givende, fredede areal. Lynggroet i hede. Matr.nr. 13b: Høj i skel til matr.nr. 13s, Ure. NMI: En 20-30 m øst for højen graves grus.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.2 x 12 M. (4' x 40'). Fuldstændig bevaret. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2 x 14 m. Velbevaret, men øst op til fod noget omgravet på det højen omgivende fredede areal, (en 20-30 m øst for højen graves grus). Lynggroet i hede. FM 15/9 1899

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; den østlige 1/3 bortgravet = kant af grusgrav/losseplads; grusgravskant også 5 m. syd for højfod; stort informationsskilt af træ forankret i sydlig højfod; plastaffald på høj; granhegn langs vestlig fod af høj; bevokset med lyng, revling og fyrkrat, på kant af grusgrav/losseplads. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
2x18/20m - tæt bevokset v motorcross bane.

Litteraturhenvisninger  (0)