Lille Stendalshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-8

Fredningsnr.
270747

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Lille Stendalshøj", 2 x 20 m. S-foden berørt af gammel grusgrav. Tværs gen- nem højen går i N-S en 6 m bred og 0,8 m dyb, tilgroet kløft. Højen iøvrigt uden beskadigelser. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. "Lille Stendalshøj". 18 M. i Tværmaal. Kun Højfoden staaende. Udgravet. Fundet 3 "Grave" og 2 Stk. Bronze, hver af Form og Længde som det øverste (Skaftet) af en Theske. (Indberetn. af 28/10 79). Disse atter nedlagte. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Lille Stendalshøj", 2 x 20 m. Sydfoden berørt af gammel grusgrav. Tværs gennem højen går i N-S en 6 m bred og 0,8 dyb tilgroet kløft. Højen iøvrigt uden beskadigelser. Lynggroet i hede.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Lille Stendalhøj"; gammel tilgroet grusgrav afskærer sydfod; på tværs af højen en tilgroet kløft 6 m. bred og 0,8 m. dyb i N-S; tilgroet lille grusgrav ved SØ-fod; bevokset med lyng, græs og fyrretræer, i gammel fyrreplantage. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
2-3m x 22. Kløvet fra N-S i firant m krat.

Litteraturhenvisninger  (0)