Ure
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-11

Fredningsnr.
280728

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, ca. 1,7 x 20 m. Gennemgravet på kryds og tværs, dog muligvis cen- tralgrav bevaret. Overført fra ikke-frev. Matr.nr. 14a og 21a: højrest, i skel til matr.nr. 3n af Ure.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 1.7 x 18 M. Fuld af store Nedgravninger og Kuler. Bundgraven maaske urørt. Ligger i Skel. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 2807:28, Status: C

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højvrag, 1,7 x 20 m. Gennemgravet på kryds og tværs, dog muligvis centralgrav bevaret.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest; gennemgravet, bl.a. ringgrøft op til 1 m. dyb rundt højmidte; heri henlagt marksten mod N, mosgroede; bevokset med græs, lyng, graner og lidt løvkrat, i ager; 6 m. N for højfod er henlagt en dynge marksten; lidt plastikaffald på og ved høj; bør påtales sammen med 2807:1 (samme ejer ?). Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)