Brogaardshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-21

Fredningsnr.
280713

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1899, husm. Kristen Pedersen Sørensen. "Brogårdshøj", 3 x 30 m. Hulning i top, ca. 2 x 3 m stor og 0,7 m dyb; lidt affladet mod NØ; synes ellers velbevaret. Lyngklædt i udkant af ager mod plantage. NMI: Smuk høj.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Brogaardshøj". 3.0 x 24 M. (9½' x 76'). I Toppenen Nedgravn., 5.0 M. i Tværmaal, 0.8 M. dyb. Mod N. og SV. 2 Huller, mod Ø. et større Brud. Lynggroet i Hedeplet. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Brogårdshøj", 3 x 30 m. Hulning i top ca. 2 x 3 m stor og 0,7 m dyb. Lidt affladet mod NØ. Synes ellers velbevaret. Lyngklædt i udkant af ager mod plantage. (Smuk høj). FM 22/9 1899

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Brogårdshøj"; hulning af top, 2 x 3 m., 0,7 m. dyb, tilgroet; tilgroet afgravning af NØ-side; bevokset med lidt græs, løvkrat og løvtræer, i ager. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Stor høj, fordybning i top med flot stor bøg i.

Litteraturhenvisninger  (0)