Skalhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-22

Fredningsnr.
280712

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1899, husm. Kristen Pedersen Sørensen. "Skalhøj", 2,5 x 18 m. Lille sænkning i top, næppe gravning; hulning mod V samt lidt andre ujævnheder rundt om i højsiden; alt dog tilgroet. NMI: Pænt bevaret høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Skalhøj". 2,5 x 18 M. (8' x 58'). I Toppen et Hul, 3 M. i Tværm., 0.5 M. dybt. I Højsiden 4 Hullet. Højfoden rundt om noget afpløjet. Ved Toppen og nø. Højfod Sten henlagt. Græs- og lynggroet i Ager. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Skalhøj", 2,5 x 18 m. Lille sænkning i top, næppe gravning. Hulning mod vest samt lidt andre ujævnheder rundt om i højsiden. Alt dog tilgroet. (Pænt bevaret høj). FM 22/9 1899

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Skalhøj"; lille sænkning i top med dyregrav, tilgroet; afgravning af N-, SØ- og V-lige højside, tilgroet; bevokset med græs, lidt lyng, løvkrat og en enkelt gran; enkelte marksten ved S-fod. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
2 x 16 m i dyrket mark. Tæt bevokset.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)