Ure
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-26

Fredningsnr.
280714

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Kragsiggård og Tarpgård. Høj, 1 x 13 m. Udgravet ved tophul, ca. 3 x 3 m stort, 2 m af V-siden over- pløjet, men ejeren her lovede at pløje fri af højen. Lynggroet i udkant af plantage, mod ager. Matr.nr. 3a og 3c: Høj i skel til matr.nr. 9b Ure.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 1.1 x 10 M. Udgravet. I Toppen et Hul til Bund. Sten optagne. Lynggroet. Bevoksning: 1990: Mos, Græs og Løvkrat

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 13 m. Udgravet ved tophul ca. 3 x 3 m stort. To m af vestsiden overpløjet, men ejeren her (Gdr. Søren Eriksen) lovede at pløje fri af højen. Lynggroet i udkant af plantage, mod ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; hul i top, ca. 3 x 3 m., 0,6 m. dybt, tilgroet; dyregrav i V-lige del af top; gl. granplantage 1 m. fra og langs vestfod af høj; bevokset med græs, mos og løvkrat (eg), i udkant af plantage. Bevoksning: 1990: Mos, Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Lille lav høj. Midten er fuldstændig plyndret.

Litteraturhenvisninger  (0)