Tinghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-28

Fredningsnr.
28062

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Tinghøj", 1,6 x 20 m. Kraftigt afgravet mod N, Ø og V, hvor siden nærmest står lodret, men tilgroet; ligger ud til offentlig vej; tæt Ø op ad den står en højspændingsmast, ca. 3/4 af højen bevaret; overfladen lidt ujævn, alt dog tilgroet. Lyngklædt i udkant af ager, mod vej. NMI: Ligger lige ud til offentlig vej (og virker nydelig når man kommer syd- fra).
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Tinghøj". 1.6 x 19 M. Højsiden gennemgravet af 6 Kartoffelkuler. Midten- og Bundgraven skønnes urørte. Nordre Højfod afskaaren ved Vej. Lynggr. i Hede. Henlagt paa 10 Aar til Museets Undersøgelse. 25/8 1899. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Tinghøj", 1.6 x 20 m. Kraftig afgravet mod N-Ø og V, hvor siden nærmest står lodret, men tilgroet. Ligger lige ud til offentlig vej (og virker nydelig når man kommer sydfra). Tæt øst opad den en højspændingsmast. Ca. tre fjerdedele af højen bevaret. Overfladen lidt ujævn, alt dog tilgroet. Lyngklædt i udkant af ager, mod vej.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,6 x 13,0 x 10,0 m. Afgravet mod N, Ø og V. Vejanlæg har taget et stykke mod NV. Interimistisk skolebørnsventeskur er opført ca. 10 m. NNV for højen. Lige bag dette starter et af Hedeselskabets 3-rækkede læhegn i retning mod SSV (genplantning at dømme efter kortet). I betragtning af højens dårlige tilstand forekommer det lidt uoverkommeligt at gå i krig med både Kommune (læskuret) og Hedeselskabet/Læhegnslaug. Skal vi opgive uden sværdslag ? - og hvad siger 3219/71 ? Ingenting om denne høj. Der må være tale om en forveksling. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
ca 1 x 6 - stejle sider, trekantet, flad på tre sider. Bevokset m store træer i mindre krat. Meget forstyrret.

Litteraturhenvisninger  (0)