Brandholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-31

Fredningsnr.
280716

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 28 m. Den søndre femtedel bortgravet; højsiden ujævn. Bevokset med græs og fyr. Matr.nr. 6: Høj i skel til matr.nr. 7b, Brandholmgård.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 2.5 x 24 M. Den sø. Halvdel afgravet til Bunden for 20 Aar siden; herved fundet en Stenstridsøkse. Store Kranssten optagne. Skeldige over Højen. Højresten lynggroet i Ager. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 28 m. Den søndre femtedel bortgravet. Højsiden ujævn, bevokset med græs og fyr.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; søndre halvdel bortgravet, tilgroet; ujævn højside, tilgroet; bevokset med græs og løvkrat, i skel i ager. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)