Lushøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-45

Fredningsnr.
270745

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1899, husm. Søren Hestlund Jensen. "Lushøj", 1 x 15 m. Mod V og N en rævegrav, ellers ubeskadiget. Lynggroet i hedestykke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Lushøj". 0.8 x 11 M. (2½' x 35'). Ved vestre Højfod en Rævegrav. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Mos, Græs og Løvtræer

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Lushøj", 1 x 15 m. Mod V og N en rævegrav, ellers ubeskadiget. Lynggroet i hedestykke. FM 22/9 1899.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lushøj. Mål: 1 x 13 x 13 m. Tilgroet, hullet top. Plantefurer NV-SØ henover høj. Bevokset med græs, mos, løvkrat og birketræer i plantefurer, som er over 6 m høje; i birketræsplantage (ca. 10 år gl. ?). 4 cm-kort: Plantage. MB: Hede. J.M. F4491/71: tilplantning for 5-6 år siden. Nævnt i 1971 (1965) vedr. 2707-46. Ingen besked til ejer. Ca. 11 m ØSØ for fod af 2707 ligger en mindre høj, ca. 7 m i diam. og 40 cm høj med et lille hul i midten samt en rævegrav ved sydfod. Græs og mosgroet. Bevoksning: 1990: Mos, Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Lille, lav høj (0,5 -0,75 x 8 m).

Litteraturhenvisninger  (0)