Borup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-42

Fredningsnr.
270757

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 20 m. Stort firkantet hul i top, men kun 0,2 m dybt; ved S-foden en kartoffelkule, ujævn overflade. Bevokset med græs og fyr.
Undersøgelsehistorie

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj. 1.2 x 20 M. I nylig opbrudt Hede. H. t. U. i 10 Aar 30/8 1899. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1905 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
A22637.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 20 m. Stort firkantet hul i top, men kun 0,20 m dybt. Ved sydfoden en kartoffelkule. Bevokset med græs og fyr. Ujævn overflade. Fredningsværdig på sin plads. (Centralt i højen fundet en stridsøkse af sten, Journalnr. 380/51).

1951 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; stor ca. 4 x 4 m. udgravning i top, 0,2-0,3 m. dyb, tilgroet; bevokset med græs, løvkrat og løvtræer, i havehjørne ud mod ager. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

5518, Oversigt, set fra S
5515, oversigt, set fra N
sf V
sf S
sf Ø
sf N
Oversigtsfoto sf N