Brandlund
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-56

Fredningsnr.
270765

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,30 m fra SV - 1,70 m fra NØ x 17 m. Let hulet, i forhold til bevaret overflade i S dog noget dybere, afgravning af toppen, diam. 8 m. Plantnings- furer i NV-SØ hen over overfladen undtagen omkring toppen. Enkelte små huller i overfladen iøvrigt. Tæt bevokset med gran og enkelte løvtræer, i skovagtig bevoksning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 55-57] 3 overpløjede Høje. 1.0-1.4 x 12-14 m. Beplantet med unge Gran og Fyr i Plantage. Af [sb.] 55 og 56 en Del Sten optagne; fundet en Urne. Paa [sb.] Nr. 55 fandtes brændte Ben henliggende H.t.U. paa 10 Aar 5/9 1899 Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1905 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1971 Museal berejsning
Journal nr.: F.4507/71
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1971 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,30 m fra SV - 1,70 m fra NØ x 17 m. Let hullet, i forhold til bevaret overflade i S dog noget dybere, afgravning af toppen, diam. 8 m.Plantningsfurer i NV-SØ hen over overfladen undtagen omkring toppen. Enkelte små huller i overfladen iøvrigt. Tæt bevokset med gran og enkelte løvtræer, i skovagtig bevoksning.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; stor rund ca. 7 m. i diam., 30 cm. dyb, afgravning med skrå sider i top, tilgroet; plantningsfurer svagt synlige NV-SØ henover højen undtagen omkr. top; kraftig sti SV-NØ henover højens SØ-side; sti NNV-SSØ henover højtop; begge stier op til 30 cm. dybe; lille tilgroet hul i N-siden; bevokset med græs, løvkrat og løvtræer, stierne er nøgne, i løvskov. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
1,5-2 x 16 m. Plyndret.

Litteraturhenvisninger  (0)