Gumplebjærg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-46

Fredningsnr.
270746

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1899, husm. Søren Hestlund Jensen. Høj, 3 x 27 m. Græsgroet mindre sænkning i top; på top, N- og S-side er lyn- gen borte på store flader, og højens stenede grus ligger blot. Iøvrigt lyng- klædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.0 x 21 M. (9½' x 68'). Beliggende paa "Gumplebjærg". I Toppen en Nedgravning, 3.0 M. lang, 2.0 M. bred, 1.2 M. dyb. SØ.f. Toppen et lille Hul. Lynggr. i Hede. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Græs og Lyng

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 27 m. Græsgroet mindre sænkning i top. På top, nordside og sydside er lyngen borte på store flader og højens stenede grus ligger blot. Iøvrig lyngklædt i hede. FM 22/9 1899

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Høj"; mindre græsgroet sænkning i top; ujævn tilgroet østside; bevokset med revling, græs og få egebuske i hedestykke - tidligere brugt til grusindvinding - nu nytilplantet med fyr i N- og V-del; nye fyrretræsplanter henover NV-lige halvdel og omkring høj; ældre (yngre end 1971) fyrreplantage ca. 2 m. fra og langs NNØ-lige højfod (ca. 15 år gl. træer); hegn af birkekrat (0,5-1,0 m. højt) ind til ca. 2 m. fra NØ-lige højfod; et træskur (2 x 3 m. i grundplan) er opført ca. 5 m. SV for højfod, ved kanten af tilgroet lille grusgrav; lignende små tilgroede grusgrave V og S for høj. Bevoksning: 1990: Græs og Lyng

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høj, 1,5 x 18-20 m. Helt flad på top.

Litteraturhenvisninger  (0)