Brandlund
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-47

Fredningsnr.
270750

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl: Formodentlig denne høj som Geodætisk institut har fredet 23/8 1932 på matr. nr. 4c og 4b af Brandlund. Høj, 3,5 x 30 m. Rundt om toppen gravet en rundgang; og østre del af toppen afgravet, alt dog lynggroet. Midt på toppen nedgravet en cirkulær betonklump med jernrør i midten. Ret nyplantede graner på højen, hvilke ejeren lovede at fjerne.
Undersøgelsehistorie  (7)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.1 x 24 M. I Toppen en overflad. Nedgr. 4.5 M. rundt om Toppen er nylig gravet en Rundgang, 3 M. bred. Lynggroet i Ager. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1932 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 30 m. Rundt om toppen gravet en rundgang og østre del af toppen afgravet, alt dog lynggroet. Midt på toppen nedgravet en cirkulær betonklump med jærnrør i midten. Ret nyplantede Graner på højen, hvilke ejeren lovede at fjærne. (Formentlig er det denne høj som G.I. har fredet 23/8-1932 på matr. nr. 4c og 4b Brandlund).

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Høj"; plant afgravet rundt om top, tilgroet; østre del af top afgravet, tilgroet; cirkulær betonklump m. jernrør i midten ikke genfundet; bevokset med græs, lidt løvkrat og mange store gamle graner (ej fjernet) samt et egetræ i nordsiden, i gl. plantage. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)