Brandlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-49

Fredningsnr.
270762

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1899, gdr. Jens Peder Jensen. Høj, 0,6 x 8 m. Nordlige højfod næsten bortpløjet, det er ca. 0,5 m af hø- jen, der her er borte. Lynggroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0.6 x 8 M. (2' x 28'). Nordl. Højfod overpløjet. Lynggr. i Hede. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1991: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,6 x 8 m. Nordlige højfod næsten bortpløjet, det er ca. 0,5 m af højen, der her er borte. Lynggroet i plantage. FM 22/9 1899

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; nordlige højfod afgravet i vejgrøft, tilgroet; noget ujævn overflade; bevokset med græs, løvkrat og egetræer, gl. fyrretræer står på toppen med kvas over højen; i kant af gl. granplantage; reetableret større grusgrav ca. 40 m. NV for højen. Bevoksning: 1991: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
11 x 0,7m. Lille høj i kant af skov.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)