Brandlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-50

Fredningsnr.
270751

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1899, gdr. Jens Peder Jensen. Høj, 1,5 x 15 m. Frisk hul i top, 0,7 x 0,7 m stort og 0,7 m dybt. Midt på NØ-side et mindre hul, 0,3 x 0,3 m stort og 0,5 m dybt, også det er nyt. Lynggroet med enkelte selvsåede fyr. I plantage. Ejeren lovede at fylde hullerne og dække med lyngtørv.
Undersøgelsehistorie  (7)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.4 x 13 M. (4½' x 42'). Fuldstændig bevaret. Lynggr. i Hede. Ejendomsskellet berører søndre Højfod. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Nålekrat/-træer

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 15 m. Frisk hul i top 0,7 x 0,7 m stort og 0,7 m dybt. Midt på NØ-side et mindre hul 0,3 x 0,3 m stort og 0,5 m dybt, også det ret nyt. Lynggroet med enkelte selvsåede fyr. I plantage. Ejeren lovede at fylde hullerne og dække med lyngtørv. FM 22/9 1899

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Høj"; i top mosgroet firkantet hul 0,7 x 0,7 m. stort, 0,7 m. dybt; jordknold, ca. 1 m. i diam., i nordlig højtop, rævegrave samme sted, alt tilgroet; bevokset med store gamle graner; i gammel granplantage; lukket grusgrav ca. 75 m. NNØ for høj. Bevoksning: 1990: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)