Brandlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-52

Fredningsnr.
270754

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1899, gdr. Jens Peder Jensen. Diplom. Høj, 1,8 x 16 m. I top et hul, ca. 1 x 2 m stort og 1,5 m dybt, gravet ca. 1948 af nogle karle for at skaffe sten til en vej. Såvidt ses ligger alle de opbrudte sten på højens NV-side, og noget gravanlæg ses ikke beskadiget. Ejeren lovede at komme stenene i hullet og fylde jord på, ligesom han ville udbedre et lille hul i S-siden nær fod. Endvidere lovede ejeren at lade heg- net gå udenom højen, der ligger lyngklædt i udkant af ager i lille lyngklædt hjørne.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.7 x 13 M. (5½' x 42'). Vest for Højtoppen og ved Højfod mindre tilgroede Beskadigelser. Ved Højfod mod V. henlagt en stor Stendynge. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 16 m. I top et hul ca. 1 x 2 m stort og 1,5 m dybt gravet ca. 1948 af nogle karle for at skaffe sten til en vej. Såvidt ses ligger alle de opbrudte sten på højens nordvestside og noget gravanlæg ses ikke beskadiget. Ejeren lovede at fylde stenene i hullet og komme jord på, ligesom han vil udbedre et lille hul i sydsiden nær fod. Endvidere lovede ejeren at lade hegnet gå udenom højen, der ligger lyngklædt i udkant af ager i lille lyngklædt hjørne. FM 22/9 1899

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Skarrildhøj"; i top et fladt hul, ca. 3 m. i diam., 0,3 m. dybt med ujævn bund, tilsyneladende udbedret af ejer, græsgroet; hul i S-side også fyldt; bevokset med lyng, græs og en stor enebærbusk i top, i lille hedestykke ved ager; markvej tangerer højfod i V (2 hjulspor); på den anden side af denne, ca. 4 m. fra højfod en større dynge marksten; bør påtales sammen med :53 og :55. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høj, 1,5 x 8-10 m. Stærkt kuplet, men flad top.

Litteraturhenvisninger  (0)