Brandlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-53

Fredningsnr.
270753

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,6 x 8 m. Uregelmæssig overflade. Lynggroet med fyr og gran i plantage. (Umiddelbart vest for den ligger en nedgravet automobildækning lavet af tys- kerne 1943 eller 1944).
Undersøgelsehistorie  (8)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0.6 x 8 M. I Toppen en Sænkning, hvori Sten synlige. Lynggroet i Hede. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,6 x 8 m. Uregelmæssig overflade. Lynggroet med fyr og gran i plantage. (Umiddelbart vest for den ligger en nedgravet automobildækning lavet af Tyskerne 1943 eller 1944).

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Vingehøj"; uregelmæssig overflade; (nedgravet automobildækning ved vejkant SV for); dyregrav i vestsiden; N-lige ½-del bevokset med fyrre- og granplanter (ca. 6-8 år gl.), sydlige halvdel i lyng i åbent plantebælte; ved sydlig højfod fortsætter planteringen (gran af samme alder), i plantage. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høj, 1 x 12 m på naturlig højning.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)