Brandlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-54

Fredningsnr.
270755

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m. Velbevaret, dog rævegrave i top og sider. Lynggroet med selv- sået fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.6 x 14 M. (5' x 45'). I Højsiden 7 mindre, overfladiske Nedgravninger, tilgroede. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 18 m. Velbevaret, dog rævegrave i top og sider. Lynggroet med selvsået fyr i plantage. FM 22/9 1899

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af "Vingehøj"; med dyregrave i sider; flad afgravning af toppens nordside, evt. gl. rævegrav, tilgroet; bevokset med græs, lyng, løv- (ege) og nålekrat samt et stort grantræ på toppen, i plantage; plantage ca. 4 m. fra N-fod (gran 12-15 år) og ca. 5 m. fra V-fod (gran 6-8 år gl.) og 10 m. fra S-fod (gl. graner), planterække op på østfod (gran ca. 6-7 år). Bevoksning: 1990: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høj, 2 x 18 m. Ligger øjt på naturlig højning. Flere fordybninger i overfladen.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)