Brandlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-55

Fredningsnr.
270764

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,60 m fra SØ 1,50 m fra NV x 14 m. Fladt hul i top, diam. 3 m. Flad afgravning af foden i SV (hvor et lille hus har stået). Plantningsfurer i NV-SØ hen over overfladen undtagen omkring toppen. Græsklædt, bevokset med gran og enkelte løvtræer, i skovagtig bevoksning. På højen står en elmast 4 m Ø for højmidten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 55-57] 3 overpløjede Høje. 1.0-1.4 x 12-14 m. Beplantet med unge Gran og Fyr i Plantage. Af [sb.] 55 og 56 en Del Sten optagne; fundet en Urne. Paa [sb.] Nr. 55 fandtes brændte Ben henliggende H.t.U. paa 10 Aar 5/9 1899 Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1905 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1971 Museal berejsning
Journal nr.: F.4507/71
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1971 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,60 m fra SØ - 1,50 m fra NV x 14 m. Fladt hul i top, diam. 3 m. Flad afgravning af foden i SV (hvor et lille hus har stået). Plantningsfurer i NV-SØ hen over overfladen undtagen omkring toppen. Græsklædt, bevokset med gran og enkelte løvtræer, i skovagtig bevoksning. På højen står en elmast 4 m ø for højmidten.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; rundt hul ca. 2 m. i diam., 0,5 m. dybt, i top, tilgroet; ujævn hullet tilgroet N-side; plantningsfurer N-S over højen undtagen omkr. top; elmast fjernet; bevokset med græs og løvkrat, i løvskov. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
1,5-2 x 16 m. Plyndret.

Litteraturhenvisninger  (0)