Brandlund
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-57

Fredningsnr.
270766

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,30 m fra SV - 2,10 m fra NØ x 15 m. Rektangulært hul i top med skrå sider, foroven 4 x 3 m, 1 m dybt. Plantningsfurer i NV-SØ hen over overfladen undtagen omkring toppen. Græsklædt, med løvtræer og buske, i skovagtig bevoksning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 55-57] 3 overpløjede Høje. 1.0-1.4 x 12-14 m. Beplantet med unge Gran og Fyr i Plantage. Af [sb.] 55 og 56 en Del Sten optagne; fundet en Urne. Paa [sb.] Nr. 55 fandtes brændte Ben henliggende H.t.U. paa 10 Aar 5/9 1899 Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1905 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1971 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,30 m fra SV - 2,10 m fra NØ x 15 m. Rektangulært hul i top med skrå sider, foroven 4 x 3 m, 1 m dybt. Plantningsfurer i NV-SØ hen over overfladen undtagen omkring toppen. Græsklædt, med løvtræer og buske, i skovagtig bevoksning.

1971 Museal berejsning
Journal nr.: F.4507/71
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; rektangulært hul i top, ca. 4 x 3 m., 1 m. dybt, tilgroede sider; plantningsfurer NV-SØ henover overfladen undtagen i top; kraftig sti N-S over vestlig top og højside; mindre sti opad vestlig højside til top; bevokset med græs, løvkrat og løvtræer, sti nøgen, i løvskov. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høj, 2 x 16 m. Plyndret.

Litteraturhenvisninger  (0)