Brandlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-61

Fredningsnr.
28079

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Gravgenstand, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 20 m. Ca. en femtedel afgravet mod S; toppen affladet; siden ujævn. Græsgroet med fyr i læhegn.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.3 x 14 M. Over søndre Side et Markskel i Ø-V.; søndre Side afgravet til Bund. I Toppen en større, flad Nedgravning indtil 0.5 M. dyb. S. og Ø. for Toppen mindre Huller. Lynggroet i Hede. H.t.U. i 10 Aar 10/6 97. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1900 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
A19122 og C10010-11.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 20 m. Ca. en femtedel afgravet mod syd. Toppen affladet. Siden ujævn. Græsgroet med fyr i læhegn.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; ca. 1/5 afgravet mod S, tilgroet; sænkning i top; ujævne sider; fyrstød opgravet; alt tilgroet; bevokset med mos, græs, løvkrat, ege- og fyrretræer, i læhegn i ager. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)