Brandlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-67

Fredningsnr.
28076

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 25 m. I top stort, tilgroet hul; siderne ujævne og noget afgravet, alt dog tilgroet. Bevokset med græs og gran i lille plantning.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 1.8 x 16 M. Afgravet mod Ø. og S. Beplantet. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 25 m. I top stort tilgroet hul. Siderne ujævne og noget afgravet, alt dog tilgroet. Bevokset med græs og gran i lille plantning.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; stort tilgroet uregelmæssigt hul i top, 0,5 m. dybt; tilgroede afgravede ujævne sider; bevokset med græs, løvkrat, løvtræer og en enkelt gran i lille blandskov; ca. 5 m. SV for højfod er henlagt 4 lange metalrør, bildæk og plastikaffald; ca. 75-80 m. N for højfod er henstillet 3 containere, den ene brugt til hesteskjul, de andre til halm og foder, i græsmark op til hestefold mellem lade og høj; aftalt med ejer at han før den 1.1.1991 flytter containere, metalrør og affald udenfor højens 100 m.-zone; han ser gerne, at højen bliver plejet, så man kan se den; ønsker at få at vide om de 2 andre høje nord for 2807:7 er fredede, vil gerne pløje over dem. Ejeroplysninger på berejserskema. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)