Brandlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-73

Fredningsnr.
28077

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 20 m. Svag tilgroet sænkning i top (dog næppe efter gravning). Lynggroet i ager med lille granplantning i øst. (Særdelse køn og velbevaret høj). (Ca 4-5 m SØ for højen nær op ad skellet er pløjet på en urne. Skårene er ikke bevaret. Meddelt af ejeren).
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.2 x 14 M. (7' x 45'). Ved Toppen en overfladisk Nedgravning, 2 M. i Tværmaal. Lynggroet i Ager; udenom Højen en firkantet Lyngplet. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Løvtræer

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 20 m. Svag tilgroet sænkning i top (dog næppe efter gravning). Lynggroet i ager mod lille granplantning i øst. (Særdeles køn og velbevaret høj). (Ca. 4-5 m SØ for højen nær op ad skellet er pløjet på en urne. Skårene ikke bevaret. Meddelt af ejeren). FM 15/9 1899

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; svag tilgroet sænkning i top; bevokset med lyng, græs og lidt blandskov (eg, gran), i ager. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høj, 2 x 18 m. Flot konisk høj.

Litteraturhenvisninger  (0)