Brandlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-76

Fredningsnr.
28075

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20 m. Ujævn overflade; siden noget afskåret mod NØ; mod SØ er 4 randsten synlige. Ploven må her standse 1 m længere ude, hvilket ejeren lo- vede. Iøvrigt er højfoden pænt bevaret. Græsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1898 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.3 x 18 M. (7' x 50'). Nordlige Højfod stærkt afpløjet ved Markskel. Ved søndre Højfod en Indgravning, hvori Sten synlige. Lynggroet i Ager. Fredlyst. Købt. Tingl. 19/8 98. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. Ujævn overflade, siden noget afskåret mod NØ. Mod SØ er 4 randsten synlige. Ploven må her standse 1 m længere ude, hvilket ejeren lovede, iøvrigt er højfoden pænt bevaret. Græsgroet i ager. FM 19/8 1898

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; ujævne sider; NØ-side noget afgravet; randsten ej synlige; henlæggelse af få marksten ved S- og V-fod; bevokset med græs, gyvelbuske og lidt løvkrat, i ager. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
2x16m. Noget flad på toppen. Der er tidl pløjet helt ond i fod. Ser ellers rigtig fin ud.

Litteraturhenvisninger  (0)