Brandholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-83

Fredningsnr.
280715

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 23 m. På V-siden går ploven 1 m, og mod Ø 3 m op ad højsiden, og kreaturerne har herefter trådt en 30-40 cm høj, bar brink. Højen er iøvrigt ubeskadiget og køn. Ejeren lovede at bringe alt i orden, udbedre skaderne og hegne højen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpl. Høj. 1.6 x 23 m. (5' x 74'). Græsgroet. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Løvkrat

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 23 m. På vestsiden går ploven 1 m - og mod øst 3 m. opad højsiden, og kreaturerne har herefter trådt en 30-40 cm høj bar brink. Højen iøvrig ubeskadiget og køn. Ejeren lovede at bringe alt i orden, udbedre skaderne og hegne højen. FM 8/9 1899

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; der bliver ikke længere pløjet på højen; men 2 stk. kørespor i græsset henover vestsiden; en større sten på top; en større flad sten henlagt på SV-side; dyregrave i S- og V-lige side; bevokset med græs, lidt lyng, tyttebær og lidt løvkrat, i ager. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)