Hyvildgaarde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-99

Fredningsnr.
280717

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 20 m. Toppen flad og i dens østre side et hul ca. 2 x 2 m stort og 0,2 m dybt (der blev gravet af smeden ca. 1915, mange store sten kom da frem). Siden mod øst lidt afgravet. Græsgroet med løvtræer og en fyr. NMI: ... et hul ca. 2 x 2 m stort og 0,7 m dybt. .....
Undersøgelsehistorie

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.5 x 15 M. Toppen affladet. Her fundet 5 Brudstykker af et Bronzesværd, som 2/10 1850 indsendtes til Museet (Mus. Nr. 11302). Beplantet med Fyr og Gran. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 20 m. Toppen flad og i dens østre side et hul ca. 2 x 2 m stort og 0,7 m dybt. (Der blev gravet af smeden ca. 1915, mange store sten kom da frem). Siden mod Ø lidt afgravet. Græsgroet med løvtræer og en fyr.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; affladet top med firkantet tilgroet hul, ca. 2 x 2 m., 0,5 m. dybt, i østdel; østsiden noget afgravet, tilgroet; dyregrav i østside; bevokset med græs og egetræer for enden af gl. levende hegn i ager. Bevoksning: 1990: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum