Hjorthøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-110

Fredningsnr.
280723

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 25 m. Toppen affladet; siderne ujævne og noget afgravet mod V. Bevokset med gran og fyr; i plantage. NMI: ..... ujævne og meget afgravet .......
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.4 x 18 M. I Toppen en Nedgravning, 5.5 M. i Tværmaal, 1.5 M. dyb med Udgang mod SØ. Højfoden mod Vest afskaaren. Store Randsten optagne. Lynggroet i Hede. Den vestlige af "Hjorthøje" [sb. 110 og 113]. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 25 m. Toppen affladet, siderne ujævne og meget afgravet mod V. Bevokset med gran og fyr. I plantage.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hjort-høje", den nordligste, som måler 2,5 x 21 x 21 m. Siderne ujævne, især afgravet mod vest og nord, tilgroet. Toppen affladet, tilgroet. Skovet, mange stød. Moderne "dysse" af 3 større sten placeret på NV-lig top ud mod vej. Bevokset med få, små egetræer, græs, lidt lyng og løvkrat. I lille plantage.. Nyplantet granplantage indtil ca. 4 m fra SØ-SV-fod. Jernrør nedgravet og cementrør henslængt ca. 5 m fra Ø-højfod. Granplantage (ca.6-8 år gammel) ca. indtil 4 m fra NØ-højfod. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høj med flad top. Måske oprindeligt op til 6 m høj.

Litteraturhenvisninger  (0)