Hyvildgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-100

Fredningsnr.
280721

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 2 x 18 m (Ø-V) x 30 m (N-S). Mod NØ og Ø to ret flade, tilgroede nedgravninger og mod NV et lille tilgroet hul. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.7 M. (5½') høj, 21 M. (67') lang i N-S., 12 m. (38') bred i Ø-V. I Toppen, der er nærmest den nordl. Ende, et Hul, 1.5 M. I Tværm., 0.8 M. dybt tilgroet. Mod NØ og Ø. 2 tilgroede Nedgravninger. Lynggroet i Hede. Fredlyst 28/8 99. Bevoksning: 1990: Lyng og Løvkrat

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 2 x 18 (Ø-V) x 30 m (N-S), mod NØ og Ø to ret flade tilgroede nedgravninger og mod NV et lille tilgroet hul. Lynggroet hede. FM 28/8 1899

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. I den nordøstlige og østlige højside findes to uregelmæssige afgravninger. I den vestlige højtop er der et tilgroet hul, ca. 2 x 1 m, 0,5 m dybt og bevokset med lyng, revling, blåbærris, to fyrbuske og løvkrat. Beliggende i lille hedestykke ud mod ager. Bevoksning: 1990: Lyng og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)