Drantumgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-106

Fredningsnr.
280720

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 30 m. I top stort hul ca. 5 m i diam. og 1,8 m dybt, alt dog til- groet. (En lærer Baggevold gravede o. 1900 det store tophul og fandt nogle lerkarskår, der var flere læs sten). Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.0 x 18 M. Udgravet af Lærer Baggevold. I Toppen en stor Nedgravning til Bund, hvoraf talrige større Sten opkastede. Fundet en Stridsøkse af Sten (?). I den opkastede Fyld henlaa Skaar af en Urne og brændte Ben. Bevoksning: 1990: Lyng og Løvkrat

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 30 m. I top stort hul ca. 5 m i diam. Og 1,8 m dybt, alt dog tilgroet. (En lære Baggevold gravede o. 1900 det store tophul og fandt nogle lerkarskår, der var flere læs sten). Lynggroet i hede.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj ; som fritekst, dog mindre i diameter. Rævegrav i tophul. Bevokset med lyng og lidt græs samt løvkrat i tophul. Beliggende i lille hedestykke i ager. Spredte marksten ved højfod. Sammen med 2907:18,19. Bevoksning: 1990: Lyng og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høj, 3 x 20 m. På naturlig højning. Plyndringshul måler 4 x 3 m og 2 m dybt.

Litteraturhenvisninger  (0)