Brande
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-122

Fredningsnr.
270759

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 30 m. overfladen hullet og bevoksningen delvis afslidt af kreatu- rer; den bevoksning, der er tilbage, er lyng; særlig mod øst er kreaturerne ved at trampe højsiden ned. (Bedt konen om at sige til manden om at hegne højen, hvad der let lader sig gøre, da den ligger lige op ad elektrisk hegn).
Undersøgelsehistorie  (4)
1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.3 x 24 M. (7½' x 76'). I Højsiden, 6 mindre, tilgroede Huller. Ved Højfod mod NØ. en tilgroet Kartoffelkule. Højfoden mod S. og N. noget afpløjet. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Græs

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; meget jævn overflade og unaturligt blødt rundet højprofil, er genoprettet (jvf. 53-7007); små nye huller i top; bevokset med græs i opgivet ager, nu fritidsareal i græs, i udkant af parcelhusområde; parcelhusbebyggelse ca. 36 m. SSV og 37 m. Ø for højfod; brændestabler og forfaldent legehus ca. 30-40 m. V og S for højfod; fritids/børne-fodboldbane med "mål" ca. 24 m. VNV for højfod; nyetableret større fodboldbane nedgravet 1 m. i terrænet, ca. 36 m. fra og langs med NNØ-lige højfod (jvf. 53-7007). Bevoksning: 1990: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høj, 3 x 16-18 m.

Litteraturhenvisninger  (0)