Brande
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-123

Fredningsnr.
270758

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/9 1899, gdr. H.P. Jørgensen og Maren Segebjerg. Afmærkn.: MS 1939 Ejer: Brande sognekommune ejer kun matr.nr. 1fx. Høj, 2 x 20 m. Et par meter taget af Ø-siden ved anlæggelse af vejen Brande- Dørslund; højen iøvrigt ubeskadiget. Lynggroet i lille hedestykke i udkant af plantage. Matr.nr. 10ei: høj i skel til matr.nr. 1fx Brande.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.9 x 18 M. (6' x 58'). Fuldstændig bevaret. Lynggroet i Hede. Størstedelen ligger paa Matr. Nr. 10e. Fredlyst 1899 Bevoksning: 1990: Lyng og Løvkrat

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. Et par m taget af østsiden ved anlæggelse af vejen Brande-Dørslund. Højen iøvrigt ubeskadiget. Lynggroet i hedestykke i udkant af plantage. FM 15/9 1899 MS 1938

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; flere meter bortgravet af østsiden ved anlæg af landevej; gl. granplantage ca. 8 m. fra NV-fod; gl. dige går ud fra SV-fod; bevokset med lyng, 2 granplanter og lidt løvkrat, i lille hedestykke mellem plantage og vej. Bevoksning: 1990: Lyng og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)