Arvadgaarde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-158

Fredningsnr.
270817

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 8/9 1899, gdr. Jørgen Christensen Afmærkn.: MS 1902, lieutn. Lassen. Høj, 1,8 x 28 m. Velbevaret, dog pløjes 2 m for tæt til højen, idet ca. 2 m udenfor højen er med i fredningen.
Undersøgelsehistorie

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpl. Høj. 1.6 x 24 M. (5' x 76'). I Toppen har været en Rævegrav. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Græs

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 28 m. Velbevaret, dog pløjes 2 m for tæt til højen idet ca. 2 m uden for højen er med i fredning. FM 8/9 1899 MS 1902

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; tilgroet affladet top; tilgroede noget ujævne øst- og vestsider; pløjet for tæt på højfod i øst, skal pløjes 1 m. længere ud; der er friske hjulspor tværs over østsiden i græsset i NS-lig retning; et læhegn er plantet ca. 3 m. fra SV-lige højfod og ca. 3,5 m. fra NV-lige højfod med retning N-S (OK ifølge j.nr. F53-6246); bevokset med græs, ved læhegn, i ager. Bevoksning: 1990: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf V
sf S
sf Ø
sf N
oversigtsbillede