Flø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-171

Fredningsnr.
270727

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/9 1899, gdr. Kristian Peder Kristensen. Høj, 1,7 x 25 m. Enkelte små, tilgroede ujævnheder, ellers velbevaret. Be- vokset med nogle selvgroede fyr. Iøvrigt lyngklædt; i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.7 x 22 m. (5½' x 70'). Overpløjet. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Græs

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 x 25 m. Enkelte små tilgroede ujævnheder, ellers velbevaret. Bevokset med nogle selvgroede fyr. Iøvrig lyngklædt i ager. FM 15/9 1899 men kun på 3a fredningen må tinglyses også på 21d

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; affladet top og enkelte ujævnheder, tilgroet; græsgroet med enkelte gl. stød, i ager. ** Seværdighedsforklaring ** Set sammen med 2707:22-26. Bevoksning: 1990: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)