Brandharildgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-174

Fredningsnr.
27073

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,7 x 16 m. Udgravet ved tophul, 0,5 x 1 m stort. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nedpløjet Høj. Tvivlsom. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,7 x 16 m. Udgravet ved tophul 0,5 x 1 m stort. Lynggroet i hede.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; hul i top, ca. 1,5 x 1 m., 0,75 m. dybt, med dyregrav, tilgroet; bevokset med lyng og revling, en enkelt fyrrebusk, i hede med fyrkrat; ingen adgang for motorkøretøjer. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)