Dørslund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-187

Fredningsnr.
270741

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/9 1899, Ane Brande Madsen. Afmærkn.: MS 1923. Høj, 1,7 x 20 m. Mod V er pløjet ca. 2 m op ad højen. Højen har lidt ujævn overflade, ellers velbevaret. Lynggroet i ager. (Ejeren lovede at undlade overpløjningen mod vest samt at respektere den fredede bræmme udenom højen).
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.4 x 20 M. (4½' x 64'). Overpløjet. Over Toppen et Læbælte at 4 Rækker Rødgran og Fyr. Højsiderne mod Ø. og V. overpløjede og dyrkede. I Toppen har været gravet et lille Hul, hvori Sten var synlige. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Græs

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7 x 20 m. Mod vest er pløjet ca. 2 m op ad højen. Højen har lidt ujævn overflade, ellers velbevaret, lynggroet i ager. (Ejeren lovede at undlade overpløjning mod vest samt at respektere den fredede bræmme uden om højen). FM 15/9 1899 MS 1923

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; overpløjes ikke mere; bevokset med græs, i ager; ca. 50 m. til gl. brunkulslejre i øst. Bevoksning: 1990: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)