Dørslund

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-179

Fredningsnr.
270732

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2 x 25 m. Ujævn overflade og mindre afgravninger i siden; bevokset med lyng, fyr og gran.
Undersøgelsehistorie

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpl. Høj. 1.2 x 18 M. Over Toppen en Sænkning i N-S., hvorved Sten henligge; maaske udgravet. Lynggroet i Ager. Mod SØ. nylig beplantet. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 25 m. Ujævn overflade og mindre afgravninger i siden. Bevokset med lyng, fyr og gran.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; bevokset med grantræer, løvkrat og græs, i lille blandskov i ager. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf S
sf Ø
sf N
sf V
Oversigtsfoto sf Ø