Sorthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-200

Fredningsnr.
270742

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1899, husm. Peder Kristian Laursen. Afmærkn.: MS 1902, lieutn. Lassen. "Sorthøj", 3 x 30 m. Flade, tilgroede afgravninger mod NV og SØ; hul mod V; alt tilgroet. S-foden bortgravet ca. 1 m for af give plads til vej. Bevokset med lyng og fyr. Matr.nr. 2b, Blæsbjerg og 3c, Brandharild: Høj i skel til matr.nr 1b, Blæsbjerg.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.5 x 25 M. (8' x 80'). NV.f. Toppen et Brud, 4 M. i Tværmaal, 0.9 M. dybt. SØ.f. Toppen et Brud, 5 M. i Tværmaal, 0.9 M. dybt, tilgroet. Ved sv. Højfod et lille Hul. Lynggroet i Hede. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Sorthøj". 3 x 30 m. Flade tilgroede afgravninger mod NV og SØ. Hul mod V, alt tilgroet. Sydfoden bortgravet ca. 1 m for at give plads til vej. Bevokset med lyng og fyr. FM 22/9 1899 MS 1902

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Sorthøj"; en flad tilgroet afgravning mod NV; en ligeledes mod SØ; fladt tilgroet hul mod V; S-foden bortgravet ca. 1 m. for at give plads til markvej; rævegrave i top; hele S-foden belagt med jernskrot, tagplader, sort plastik og affald; fra højfod og ca. 25 m. mod øst langs markvejen er henstillet udtjente landbrugsredskaber, gl. cykler og husholdningsaffald; bevokset med fyr og løvtræer, løvkrat i levende hegn kryds, i ager. Bevoksning: 1990: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)