Blæsbjerggaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-201

Fredningsnr.
27085

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1899, husm. Peder Kristian Laursen. Afmærkn.: MS 1902, lieutn. Lassen. Høj, 1 x 14 m. Af N- og S-siden er 2 m overpløjet således at altså heller ikke den fredede bræmme på 1 m udenom højen er respekteret; i V-siden afgrav- ning og huller, delvis uden bevoksning. Lynggroet i ager. Ejeren lovede at bringe højen i orden og at respektere det fredede område.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpl. Høj. 1.0 x 14 M. (3½' x 44'). Nylig opbrudt Hede. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 14 m. Af nordsiden og sydsiden er 2 m overpløjet således at altså heller ikke den fredede bræmme på 1 m udenom højen er respekteret. I vestsiden afgravning og huller delvis uden bevoksning. Lynggroet i ager. Ejeren lovede at bringe højen i orden og at respektere det fredede område. FM 22/9 1899 MS 1902

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; et par meter afgravet i S- og N-side; afgravning og huller i vestside; alt tilgroet; der pløjes dog stadig for tæt på den afgravede sydside, har svært at gro til, den fredede 1 m. bræmme rundt om højen pløjes; rest af hegn på højside i SØ-side, skal fjernes; bevokset med græs og løvkrat, i ager; plantet læhegn (mandshøjt) langs markvejs vestside øst for højen (knapt 20 m. fra højfod); ej hegn på mb eller 4 cm.-kort. Ejeroplysninger på berejserskema. Bevoksning: 1990: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)