Blæsbjerggaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-204

Fredningsnr.
27081

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1899, husm. Peder Kristian Laursen. Afmærkn.: MS 1902, lieutn. Lassen. Høj, 1 x 16 m. Der pløjes for tæt til højen, og mod V, S og Ø pløjes på høj- siden, og mod N respekteres den fredede bræmme på ca. 1 m ikke. Højen bærer tydelige spor efter at være kørt over med ploven. Ejeren lovede at bringe alt i orden. NMI: .... med ploven (tomkørsel).
Undersøgelsehistorie  (7)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.0 x 16 M. (3½' x 50'). Overpløjet. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 16 m. Der pløjes for tæt til højen og mod vest, S og Ø pløjes på højsiden og mod N respekteres den fredede bræmme på ca. 1 m ikke. Højen bærer tydelige spor efter at være kørt over med ploven (tomkørsel). Ejeren lovede at bringe alt i orden. (611/51). FM 22/9 1899 MS 1902

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 611/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; højfod i gl. tid beskåren i N og S, tilgroet; gl. stød fra læhegn stablet i skellet og op mod højsiden i vest; bevokset med græs, løv- og grankrat samt gl. stød, nogle ligger ovenpå; i gl. levende hegn, i ager; mod N og S respekteres den fredede bræmme på 1 m. ikke af ploven, pløjes helt ind til gl. beskåren højfod. Bevoksning: 1990: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)