Lundfod
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-210

Fredningsnr.
27088

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1899, husm. Kristian Jensen Hauge. Høj, 2 x 24 m. Mod Ø pløjes 2 m, mod V 3 m op ad højen; mod S har man på hele siden kørt traktor op med det resultat, at det her ligner pløjejord, idet lyngbevoksningen er borte og jorden oprodet; mod N har man pløjet 1,5 m op ad siden. Højen iøvrigt velbevaret, bortset fra lille tilgroet hulning mod N. Lynggroet i ager. (Ejeren har lejet jorden ud, men lovede at bringe alt i orden og at respektere den fredede bræmme på ca. 1 m uden om højen). NMI: ..... fra lille tilgroet hulning mod NV. ....
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.5 x 24 M (5' x 76'). Overpløjet. Der har været gravet i Højen. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Græs og Nålekrat/-træer

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 24 m. Mod Ø pløjes 2 m - mod V 3 m op ad højen. Mod S har man på hele siden kørt traktor op med det resultat at det her ligner pløjejord idet lyngbevoksningen er borte og jorden oprodet. Mod N har man pløjet 1,5 m op ad siden. Højen iøvrig velbevaret, bortset fra lille tilgroet hulning mod NV. Lynggroet i ager. (Ejeren har lejet jorden ud, men lovede at bringe alt i orden og at respektere den fredede bræmme på ca. 1 m udenom højen). FM 22/9 1899

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; bevokset med græs og 1 gran i hulning mod NV, i ager; i Ø og især i V pløjes for tæt på højfod; ejer lover at fremover køre 1 m. ud fra øst- og vestfod. Bevoksning: 1990: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)