Lundfod
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-214

Fredningsnr.
27083

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1899, husm. Lars Rasmussen. Høj, 2 x 30 m. Ø-foden afskåret af ager i gammel tid. Ellers velbevaret. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.6 x 30 M. (5' x 96'). Overpløjet. Ved nø. Højfod en tilgroet Nedgravning. Græs- og lynggroet i Ager. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 30 m. Østfoden afskåret af ager i gammel tid. Ellers velbevaret. Lynggroet i hede. FM 22/9 1899

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; i øst er plantet en række graner (meget store, gl., >20 år) hen over højfod med retning N-S; bevokset med mos, græs, lyng og lidt fyrkrat samt nogle små birketræer i højsiden, i plantering ud mod ager; en sti leder igennem planteringen. Bevoksning: 1990: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)