Lundfod
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-216

Fredningsnr.
27082

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/9 1899, husm. Lars Rasmussen. Høj, 1,8 x 25 m. Der er pløjet ca. 2 m op ad søndre højfod (matr.nr. 2h), men ejeren lovede at vende lyngtørven tilbage. Ellers velbevaret. Lynggroet i hede mod dyrket mark. (Der skal blive have). Matr.nr. 1h: Høj i skel til matr.nr. 1c, Lundfod.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.3 x 24 M. (4' x 76'). Overpløjet. Fredlyst 1899. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 25 m. Der er pløjet ca. 2 m op ad søndre højfod (Matr.nr. 2h), men ejeren lovede at vende lyngtørven tilbage. Ellers velbevaret. Lynggroet i hede mod dyrket mark. (der skal blive have). FM 22/9 1899 på Mat.nr. 1c. Fredning skal også tinglyses på 1h.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; bevokset med lyng, mos, nogle gyvel og en egebusk, en lille fyr på toppen; i lille plantage/blandskov; sti går igennem planteringen forbi højene. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)