Lundfod
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-224

Fredningsnr.
270816

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/9 1899, husm. Jens Jacobsen. Høj, 2 x 20 m. Mod V pløjes ca. 1 m op ad siden; mod Ø og S er plantningsfu- rer ført over højen. Den fredede bræmme 6' udenom højen ikke respekteret. Lynggroet i ager mod plantage. NMI: Ejeren lovede at bringe beskadigelsen i orden.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.6 x 20 M. (5' x 64'). Overpløjet. Græsgroet. Fredlyst 1899.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. Mod V pløjes ca. 1 m op ad siden. Mod Ø og S er plantningsfurer ført over højen. Den fredede bræmme 6' udenom højen ikke respekteret. Lynggroet i ager mod plantage. (Ejeren lovede at bringe beskadigelsen i orden).

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; bevokset med mos, lidt lyng og en gran; i gl. lille granplantering (>20 år gl.); plantering helt ind til højfod, i øst og syd muligvis på højfod.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)