Dørslund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-227

Fredningsnr.
270735

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 1,8 x 15 x 27 m (NØ-SV). Tilgroet ret stor men flad afgravning af NV-side; iøvrigt velbevaret. Lynggroet i hede. (Forsynet med V med MS) (Ingen fredningsdeklaration angiver denne høj som fredet). NMI: Samnlg. sb 180 (2707-33)
Undersøgelsehistorie  (4)
1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 1,8 x 15 x 27 m (NØ-SV). Tilgroet ret stor, men flad afgravning af NV-side. Iøvrig velbevaret lynggroet i hede. (Forsynet mod V med MS). (Ingen fredn. deklaration angiver denne høj som fredet. Samnlg. Sb. 180). [Højen fredet 15/9 1911 MS rejst 1923].

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Langhøj"; V-Ø orienteret; ca. 7 m. mod V fra højfod er en granplantage (ca. 7 år gl.); højspændingsmaster ca. 17 m. N for højfod; bevokset med lyng, revling, lidt græs og fyrkrat, i hede med fyrkrat; m.b. i hede, 4 cm.-kort i plantage. Bevoksning: 1990: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)