Dørslund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-248

Fredningsnr.
270734

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 1,5 x 25 x 40 m; bredest på midten. Over højen plantningsfurer i N-S med fyr og gran.
Undersøgelsehistorie  (5)
1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 1,5 x 25 x 40 m. Bredest på midten. Over højen plantningsfurer i N-S med fyr og gran.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Orienteret Ø-V, bredest på midten med plantefurer i N-S. V-foden er er beplantet med grantræer 10-15 m opad højsiden (svært at bedømme p.gr.a. plantefurer og graner, ca.8-10 år gamle). Flad høj i øst bevokset med græs, lidt lyng og gamle grantræer, grenkvas og væltede grantræer på højen. I plantage. Plantagen ca. 3 m fra højfod i Syd, 5 m fra i Ø på den anden side af skovvej, der tangerer højfod. Fyrplantage 1-3 m fra højfod i N. Bevoksning: 1990: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)