Lundfod

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-250

Fredningsnr.
270810

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 18 m. Noget afgravet mod Ø, ellers velbevaret. En lille gran plantet i top.
Undersøgelsehistorie

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 18 m. Noget afgravet mod Ø, ellers velbevaret. En lille gran plantet i top.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; tilgroet afgravning mod øst; markeringen på 4 cm.-kort skal flyttes helt ud til vejkant (fod ca. 14 m. fra asfaltkant) som på MB; tilgroet grusgrav ind til 3 m. fra højfod i nord; bevokset med lyng og revling, graner og egetræ i nordside, i lysning i plantage, tæt på vej i syd. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.