Højgaard
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170804-177

Fredningsnr.
29088

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 16 m. Velbevaret. Træbevokset i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.0 x 16 M. Beplantet med Fyr og Gran, som nærmest Toppen er i tarvelig Vækst. Ellers lynggroet i Plantage. Vel bevaret. Betragtes som Fredlyst. Disse 3 Høje [sb.] 175, 176 og 196 samt 177 og 178 i Plantage, der tilhører et Aktieselskab, hvis Formand f. T. er Hofjægermester Beck til Engelsholm, betragtes som fredlyste; men nogen Declaration er ikke udstedt.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 16 m. Velbevaret. Træbevokset i plantage.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)